Bộ lưu điện ups công nghiệp 3 pha hỗ trợ 2 nguồn vào độc lập In

Hệ thống lưu trữ điện 3C3EX - SANTAK hỗ trợ hai nguồn vào độc lập sẽ hoạt động thế nào ?

(Hình ảnh tham khảo)
 


Hệ thống lưu trữ điện 3 pha 3C3EX- SANTAK hỗ trợ hai nguồn vào độc lập, khi bộ lưu điện sử hai nguồn vào độc lập kết nối vào 1 UPS thì hệ thống bộ lưu trữ điện sẽ hoạt động như sau:
+ Chế độ hoạt động bình thường (Normal Mode):
Hệ thống lưu điện (UPS) sẽ hoạt động với nguồn điện ngõ vào 1 (INPUT 1), cấp nguồn ổn định cho tải hoạt động và sạc acquy khi acquy chưa đầy,
+ Khi nguồn vào 1 (INPUT 1) gặp sự cố UPS sẽ chuyển sang chế độ acquy (Battery Mode) cấp nguồn ổn định cho tải,
- Khi UPS đang hoạt động chế độ acquy nếu nguồn vào 1 (INPUT 1) thì UPS sẽ tự động chuyển trở lại chế độ làm việc bình thường với nguồn vào 1.
+ Khi acquy xuống mức thấp (đến ngưỡng Shutdown của UPS) UPS sẽ tự động chuyển sang chế độ Bypass nguồn vào 2 (INPUT 2) cấp nguồn cho tải hoạt động,
- Khi bộ lưu điện (UPS) đã chuyển sang chế độ Bypass - nguồn vào 2 (sau khi acquy xuống thấp) > Nguồn vào 1 có trở lại bình thường thi hệ thống lưu điện sẽ tự động khởi động sang chế độ làm việc bình thường (Normal Mode) với nguồn vào 1 (INPUT 1).

Tóm lại như sau: Hệ thống UPS cấp nguồn liên tục cho tải hoạt động

UPS hoạt động Normal mode > Nguồn vào 1 gặp sự cố > UPS hoạt động chế độ acquy (Battery mode) > acquy hết (Giảm đến ngưỡng Shutdown) > UPS tự động chuyển sang nguồn vào 2 (Bypass mode) > Nguồn vào 1 (Input 1) có trở lại > UPS tự động khởi động sang chế độ Normal mode,

Không có thời gian chuyển mạch giữa các chế độ trên (0ms)